055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

leerplezier.

Onze school vindt het belangrijk dat elk kind graag naar school komt en open staat voor nieuwe dingen. Wanneer kinderen iets nieuws leren geeft dat een zekere vorm van voldoening en zo zijn ze gemotiveerd om hun interesses verder uit te diepen. Het verhoogt hun eigen welbevinden en de betrokkenheid bij datgene wat op school gebeurt. Dit willen we bereiken door afwisselende uitdagingen, leerinhouden en werkvormen aan te bieden in een aangename leer- en leefomgeving.

respect.

Respect is voor onze school de belangrijkste kernwaarde. Het is dan ook belangrijk dat wij zelf respectvol met elkaar omgaan. We willen deze waarde ook bij onze kinderen bijbrengen. Respectvol met elkaar omgaan doen we door eerlijk en oprecht te zijn, door de nodige luisterbereidheid te tonen en open te staan voor de mening van anderen. Daarbij leren we onze kinderen zonder vooroordelen omgaan met de diversiteit in onze moderne maatschappij. Als school willen we de leerlingen helpen om op een respectvolle manier hun eigen mening te verwoorden. Respectvol omgaan doen we ook door zorg te dragen voor het materiaal dat we op school in bruikleen krijgen en door ons aan gemaakte afspraken en regels te houden.

welbevinden.

We hechten ook heel veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Een positief welbevinden zorgt voor een grotere betrokkenheid en verhoogt het zelfvertrouwen in het leerproces. We zorgen daarom voor een leuk, veilig en interactief leer- en leefklimaat en bieden aan elke leerling een brede basiszorg.

zelf ontdekken.

We vinden het belangrijk dat kinderen, zowel binnen als buiten de klas, op ontdekkingstocht gaan om na te gaan wie ze zijn en over welke talenten ze beschikken. Binnen onze school maken we hierbij gebruik van de talentenarchipel waarbij elke maand een bepaald talent in de kijker staat.
translate