055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

het schoolteam.

Basisschool De Rijdtmeersen heeft een team van enthousiaste leerkrachten die steeds het beste in leerlingen naar boven halen.

zorg en clb.

Ons zorgbeleid omvat een driesporenbeleid dat ons de mogelijkheid biedt aandacht te hebben voor alle leerlingen. Naast de zogenaamd normaal evoluerende leerlingen hebben sommige leerlingen nood aan extra ondersteuning, anderen hebben dan weer nood aan bijkomende uitdagingen. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om alle kinderen maximaal leerkansen te bieden.

Indien nodig kunnen we ook een beroep doen op het ondersteuningsnetwerk van leerkrachten die expertise meebrengen vanuit het buitengewoon onderwijs. Zij begeleiden kleine groepjes leerlingen tijdens extra oefenmomenten.

de leerlingenraad.

In de leerlingenraad zijn alle klassen vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigd door twee leerlingen die begin oktober democratisch werden verkozen binnen de eigen klas. Tijdens de installatievergadering wordt meteen ook een voorzitter en een secretaris verkozen. De leerlingenraad komt maandelijks samen met beleidsondersteuner juf Cindy, men bespreekt ideeën en voorstellen in het belang van alle kinderen op school. Ook de directeur woont de vergaderingen bij.

de ouderraad.

Onze school hecht veel belang aan ouderbetrokkenheid en streeft een goede samenwerking met de ouders na. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders een handje toesteken tijdens klasactiviteiten en bij de organisatie van andere activiteiten. Een werkgroep van ouders overlegt regelmatig met de directie over mogelijke initiatieven ter bevordering van een goede schoolwerking. Wie zin heeft om toe te treden tot deze werkgroep kan dit kenbaar maken bij de directeur.

scholengroep 20.

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is het schoolbestuur van de 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem. Onze scholengroep organiseert samen met 25 andere scholengroepen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het GO!. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur Isabelle Truyen en beheerd door de Raad van Bestuur. Onze scholengroep telt een 800-tal personeelsleden en 6200 leerlingen.​

leerlingenraad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
translate