055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

de gebouwen.

Onze basisschool is gelegen in het centrum van de gemeente maar sluit aan bij het groene recreatiedomein met dezelfde naam. Ze maakt samen met GO! Atheneum Brakel deel uit van Campus De Rijdtmeersen, een campus waar uw kind terecht kan van 2,5 tot 18 jaar. We behoren tot Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen, een scholengroep die gekend staat voor innovatief onderwijs. We zetten actief in op vernieuwende klas- en schoolorganisaties, maken bij het verwerken van de leerinhouden maximaal gebruik van de nieuwste ICT-materialen en zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

de kleuterklassen.

De kleuterafdeling bevindt zich aan de overkant van het Abeelpad en de Zwalmbeek. Om met de kleuters op een veilige en snelle manier de overstap te maken van de kleuterafdeling naar het hoofdgebouw en de refter gebruiken we het brugje over de Zwalmbeek dat zich aan de achterkant van de kleuterafdeling bevindt.

afzonderlijke speelplaats kleuters.

Onze kleuters hebben een afzonderlijke speelplaats die centraal gelegen is tussen de twee kleuterblokken. Ze bestaat uit zowel een groene zone als een verharde speelzone. Speeltuigen, een klimmuur en kleuterfietsen nodigen uit tot heel wat speel- en beweegmogelijkheden.

de lagere school.

De lagere klassen zijn ondergebracht in het hoofdgebouw van de campus. De klassen van het eerste leerjaar bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van het beleidsteam en de administratie. Op de eerste verdieping zijn er de LIST-schoolbibliotheek en de klassen van het tweede en derde leerjaar. De leerlingen van het vierde tot en met zesde leerjaar kunnen terecht op de tweede verdieping.

speelplaats lagere school.

De leerlingen van de lagere school spelen op een afzonderlijke speelplaats. Dit is hoofdzakelijk een verharde speelzone. Het speelhuisje, een voetbal- en basketbalterrein zorgen voor heel wat speel- en beweegmogelijkheden. Er is een beurtrol voor het gebruik van de sport- en spelinfrastructuur.

de list bib.

Om in te spelen op een maatschappelijke tendens waarbij het leesniveau en leesplezier van heel wat kinderen erop achteruit gaat, besloten alle basisscholen van de scholengroep een LIST-leesproject op te starten. LIST staat voor ‘Lezen IS Top!’ en dagelijks wordt er in de klas gelezen. Het resultaat is dat onze leerlingen vlotter lezen en opnieuw leesplezier krijgen.
translate