055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

de schoolvisie.

Basisschool De Rijdtmeeren is een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We streven er naar om bij onze leerlingen maximale leerwinst te bereiken met aandacht voor een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Om dit te realiseren zorgen we voor een aangename leef- en leeromgeving waar kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Leerkrachten bieden kwaliteitsvol onderwijs aan door hun leerlingen maximale onderwijskansen en leerinhouden op maat aan te bieden. Ze begeleiden de leerlingen in hun leerproces met aandacht voor hun talenten, interesses en individuele leermogelijkheden.

Onze school is niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap waar zinvolle discipline, orde, netheid, hoffelijkheid en hulpvaardigheid de nodige aandacht krijgen. Leerlingen leren zo op een fijne manier met elkaar omgaan. Samen leren samenleven. Maar bovenop dit alles willen wij dat onze kinderen opgroeien tot volwaardige, kritische, mondige en vooral gelukkige wereldburgers.

onze missie.

Net als alle andere scholen van de scholengroep willen we een school zijn waar leerlingen graag en goed leren en leven. Het is onze ambitie om elke leerling een persoonlijke begeleiding te geven in het leerproces. Door gebruik te maken van innovatieve werkvormen in een aangename en uitnodigende leer- en leefomgeving proberen we in te spelen op de talenten en interesses van de leerlingen. We bieden uitdagingen op maat aan met als doel een maximale motivatie te bereiken alsook het welbevinden en de leerwinst te verhogen.

werking kleuterklassen.

peuters - 1ste kleuterklas:
De peuters en de eerste kleuterklas (2,5-jarigen en 3-jarigen) hebben elk een aparte klasruimte maar beide ruimtes staan rechtstreeks met elkaar in verbinding. Dit biedt mogelijkheden om gezamenlijk rond hetzelfde thema te werken zij het op een verschillend niveau. Op die manier werken we gedifferentieerd en krijgen de kleuters de kans om van elkaar te leren.

werking lagere school.

werking eerste graad: Na het onthaalmoment geeft de leerkracht instructie en aansluitend gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. De leerkrachten begeleiden waar nodig. Geleidelijk aan wordt de dagplanning geïntroduceerd. In het tweede leerjaar beschikken we over één chromebook per twee leerlingen, deze wordt gebruikt om oefeningen te maken op digitale platformen. ​

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate