055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

werking kleuterklassen.

peuters - 1ste kleuterklas
De peuters en de eerste kleuterklas (2,5-jarigen en 3-jarigen) hebben elk een aparte klasruimte maar beide ruimtes staan rechtstreeks met elkaar in verbinding. Dit biedt mogelijkheden om gezamenlijk rond hetzelfde thema te werken zij het op een verschillend niveau. Op die manier werken we gedifferentieerd en krijgen de kleuters de kans om van elkaar te leren.
2de kleuterklas
In de tweede kleuterklas zetten we nog meer in op de luister- en spreekvaardigheid van onze kleuters onder de vorm van interactief voorlezen, rijmen en rollenspel. We ontdekken ook de eerste cijfers en leren die in concrete situaties gebruiken.

3de kleuterklas.
De derde kleuterklas is de laatste voorbereiding op de lagere school. Hier zetten we verder in op de ontluikende geletterdheid en het inoefenen van abstracte begrippen en concepten. Ook de getallenrij wordt verder uitgebreid.
translate