055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

werking lagere school.

werking eerste graad
Na het onthaalmoment geeft de leerkracht instructie en aansluitend gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. De leerkrachten begeleiden waar nodig. Geleidelijk aan wordt de dagplanning geïntroduceerd. In het tweede leerjaar beschikken we over één chromebook per twee leerlingen, deze wordt gebruikt om oefeningen te maken op digitale platformen.
werking tweede graad
In de tweede graad werken we in eerste instantie met een dagplanning en vanaf het vierde leerjaar kan er geleidelijk aan worden overgeschakeld naar een weekplanning. Na een klassikaal instructiemoment gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten individueel aan het werk. Indien nodig bestaat de mogelijkheid om tussendoor aan een kleinere groep bijkomende instructie te geven. In het derde leerjaar beschikken we over één chromebook per twee leerlingen, deze wordt gebruikt om oefeningen te maken op digitale platformen. Vanaf het vierde leerjaar krijgt elke leerling een eigen chromebook in bruikleen.
werking derde graad
In de derde graad is er per leerjaar co-teaching voor Nederlands, wiskunde en Frans waarbij de klasgroep wordt begeleid door twee leerkrachten. Voor de lessen wereldoriëntatie (projectwerking) en muzische vorming doen we aan teamteaching waarbij leerlingen van de beide leerjaren samen opdrachten uitvoeren onder begeleiding van de leerkrachten. Zo wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd en kan men beter inspelen op de noden van de leerlingen. De open werkruimte bestaat uit een instructieruimte, een stille werkruimte en een ruimte die uitnodigt tot samenwerking in een klein groepje. Er wordt gewerkt met dagplanningen en geleidelijk aan kan er ook worden overgeschakeld naar een weekplanning. Elke leerling beschikt over een eigen chromebook die in bruikleen wordt gebruikt.
translate