055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

de schoolraad.

De  directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;  
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;  
  • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   De huidige schoolraad zetelt sedert 2020.

translate