055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

de zorg.

Ons zorgbeleid omvat een driesporenbeleid dat ons de mogelijkheid biedt aandacht te hebben voor alle leerlingen. Naast de zogenaamd normaal evoluerende leerlingen hebben sommige leerlingen nood aan extra ondersteuning, anderen hebben dan weer nood aan bijkomende uitdagingen. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om alle kinderen maximaal leerkansen te bieden. Indien nodig kunnen we ook een beroep doen op het ondersteuningsnetwerk van leerkrachten die expertise meebrengen vanuit het buitengewoon onderwijs. Zij begeleiden kleine groepjes leerlingen tijdens extra oefenmomenten.

het clb.

Het schoolteam werkt nauw samen met het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor hulp, informatie en begeleiding op volgende domeinen:
* Leren en studeren
* De schoolloopbaan
* De preventieve gezondheidszorg
* De sociaal – emotionele ontwikkeling

Het CLB werkt vraag gestuurd, gratis en discreet. De begeleiding rond spijbelen en het medisch onderzoek zijn verplicht. Het aanspreekpunt van het CLB-team dat verbonden is aan onze school is Mevrouw Leen Van der Linden. Haar contactgegevens zijn 0492 46 76 71 of leen.vanderlinden@clboudenaarde.be

Download de infobrochure.
translate