055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

busvervoer 2021 - 2022

Voor het schooljaar 2020-2021 werden de busritten verder geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de bestaande rondes herbekeken werden. Dezelfde tarieven worden gehanteerd voor dit schooljaar. Wij willen erop wijzen dat deze bedragen steeds zo snel mogelijk dienen betaald te worden. U kiest of u opteert voor een jaarabonnement of om per trimester te betalen. De abonnementen betaalt u contant aan de secretariaatsmedewerker dhr. David Van Herreweghe op ons secretariaat in de nieuwbouw. Indien u niet naar school kan komen, mag u ook betalen aan de busbegeleidster mevr. Cindy De Meulenaere. U ontvangt een abonnement als bewijs van betaling. Gelieve het verschuldigde bedrag te vereffenen ten laatste tegen vrijdag 18 september. Indien er tegen die datum niet betaald is, kan uw zoon of dochter geen gebruik meer maken van het busvervoer.
Voor verdere inlichtingen mag u steeds contact opnemen met dhr. David van Herreweghe via het nummer 09 326 98 60 of per mail secretariaat@bskazottegem.be. Rijdt uw zoon/dochter om een bepaalde reden niet mee, neem dan vooraf contact op met de busbegeleidster, juf Cindy, op het volgende nummer: 0492/80 13 14 of via mail naar busbegeleiding@bskazottegem.be. Vanaf de 2de broer/zus krijg je een reductie van 20%. Rechthebbende leerlingen uit het basisonderwijs worden gratis vervoerd. Rechthebbende leerlingen zijn leerlingen die meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde GO! school wonen.
translate