055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

schooluren.


maandag, dinsdag, donderdag
start: 8u45 - einde: 15u45
middagpauze kleuter 11u30 - 12u35
middagpauze lager 11u55 - 13u00

woensdag
start: 8u45 - einde: 11u30

vrijdag
start: 8u45 - einde: 15u00
middagpauze kleuter 11u30 tot 12u55
middagpauze lager 11u55 tot 13u20

opvang.

Voor en na de onderwijstijd voorziet de school in opvang voor jullie kinderen, na schooltijd kan dit (vanaf het tweede leerjaar) ook in de vorm van huiswerkbegeleiding. opvang van 6u30 tot 17u30 ( op woensdag tot 12u30)
’s morgens: betalend tot 8u00
op maandag – dinsdag – donderdag: betalend vanaf 16u00
op vrijdag: betalend vanaf 15u30 op woensdagmiddag: betalend vanaf 12u00 Kostprijs: 1 euro per begonnen halfuur
Voor opvang na 17u30, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen werkt de school samen met de buitenschoolse kinderopvang “’t Narrenschip”, Jagersstraat 64 te 9660 Brakel, tel. 055 42 84 53.
Indien de kinderen door onvoorziene omstandigheden niet vóór het einduur kunnen afgehaald worden, gelieve dan de school te verwittigen op het nummer 055 42 45 07 (hoofdgebouw) of 055 42 33 08 (kleuterafdeling). De voor- en naschoolse opvang gaat door in het eerste gebouw van de kleuterafdeling, de huiswerkbegeleiding in de refter (indien beschikbaar) of in het klaslokaal van het eerste leerjaar

busregeling.

Voor het leerlingenvervoer gebruiken we onze eigen schoolbus. Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan. Voor de betaling van het leerlingenvervoer maakt men een onderscheid tussen rechthebbende en niet-rechthebbende leerlingen:
Rechthebbende leerlingen rijden gratis. Dit zijn leerlingen die op minstens 4 km afstand van de school wonen én tevens naar de dichtstbijzijnde GO!-school gaan. Er moet aan beide voorwaarden worden voldaan om rechthebbende leerling te zijn.
Alle andere leerlingen zijn niet-rechthebbende leerlingen en dienen te betalen wanneer zij gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij de niet-rechthebbende leerlingen wordt een onderscheid gemaakt tussen leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen. Voor bijkomende inlichtingen (rittenschema, tarieven, …) betreffende het leerlingenvervoer kan u terecht op het secretariaat, tel. 055 42 45 07 of via info@bsderijdtmeersen.be.

vakanties.

31.10.2022 - 06.11.2022 herfstvakantie
26.12.2022 - 08.01.2023 kerstvakantie
20.02.2023 - 26.02.2023 krokusvakantie
03.04.2023 - 16.04.2023 paasvakantie
01.07.2023 - 31.08.2023 zomervakantie

schoolvrije dagen.

facultatieve vrije dagen
30.09.2022
30.05.2023

pedagogische studiedagen
19.10.2022
17.02.2023
01.03.2023

feestdagen
11.11.2022 Wapenstilstand
01.05.2023 Dag van de arbeid
18.05.2023 Hemelvaart
19.05.2023 brugdag
29.05.2023 Pinkstermaandag
30.06.23 laatste schooldag (klasactiviteiten eindigen ’s middags !! )
translate