055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

schooluren.


maandag, dinsdag, donderdag
start: 8.45u - einde: 15.45u
middagpauze kleuter 11.30u - 12.35u
middagpauze lager 11.55u - 13.00u

woensdag
start: 8.45u - einde: 11.30u

vrijdag
start: 8.45u - einde: 15.00u
middagpauze kleuter 11.30u tot 12.55u
middagpauze lager 11.55u tot 13.20u

opvang.

Voor en na de onderwijstijd voorziet de school in opvang voor jullie kinderen. Na schooltijd kan dit (vanaf het tweede leerjaar) ook in de vorm van huiswerkbegeleiding.
Opvang van 6.30u tot 17.30u ( op woensdag tot 12.30u)
==> ’s morgens: betalend tot 8.00u
==> 's avonds:
maandag - dinsdag - donderdag: betalend vanaf 16.00u
vrijdag: betalend vanaf 15.30u woensdagmiddag: betalend vanaf 12.00u
Kostprijs: 1 euro per begonnen halfuur.
Voor opvang na 17.30u, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen werkt de school samen met de buitenschoolse kinderopvang “’t Narrenschip”, Jagersstraat 64 te 9660 Brakel, tel. 055 42 84 53.
Indien de kinderen door onvoorziene omstandigheden niet vóór het einduur kunnen afgehaald worden, gelieve dan de school te verwittigen op het nummer 055 42 45 07 (hoofdgebouw) of 055 42 33 08 (kleuterafdeling). De voor- en naschoolse opvang gaat door in het eerste gebouw van de kleuterafdeling, de huiswerkbegeleiding in de refter (indien beschikbaar) of in het klaslokaal van het eerste leerjaar.

busregeling.

Voor het leerlingenvervoer gebruiken we onze eigen schoolbus. Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan. Voor de betaling van het leerlingenvervoer maakt men een onderscheid tussen rechthebbende en niet-rechthebbende leerlingen:
Rechthebbende leerlingen rijden gratis. Dit zijn leerlingen die op minstens 4 km afstand van de school wonen én tevens naar de dichtstbijzijnde GO!-school gaan. Er moet aan beide voorwaarden worden voldaan om rechthebbende leerling te zijn.
Alle andere leerlingen zijn niet-rechthebbende leerlingen en dienen te betalen wanneer zij gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij de niet-rechthebbende leerlingen wordt een onderscheid gemaakt tussen leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen. Voor bijkomende inlichtingen (rittenschema, tarieven, …) betreffende het leerlingenvervoer kan u terecht op het secretariaat, tel. 055 42 45 07 of via info@basisschool-brakel.be.

vakanties.

30.10.2023 - 03.11.2023 herfstvakantie
25.12.2023 - 05.01.2024 kerstvakantie
12.02.2024 - 16.02.2024 krokusvakantie
01.04.2024 - 12.04.2024 paasvakantie
01.07.2024 - 31.08.2024 zomervakantie

schoolvrije dagen.

facultatieve vrije dagen
29.09.2023
21.05.2024

pedagogische studiedagen
18.10.2023
24.11.2023
13.03.2024
29.05.2024

feestdagen
11.11.2023 Wapenstilstand
01.05.2024 Dag van de arbeid
09.05.2024 Hemelvaart
10.05.2024 brugdag
20.05.2024 Pinkstermaandag
30.06.2024 laatste schooldag (klasactiviteiten eindigen ’s middags)
translate