055 42 45 07
info@basisschool-brakel.be

de lagere school.

De lagere klassen zijn ondergebracht in het hoofdgebouw van de campus. De klassen van het eerste leerjaar bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van het beleidsteam en de administratie. Op de eerste verdieping zijn er de LIST-schoolbibliotheek en de klassen van het tweede en derde leerjaar. De leerlingen van het vierde tot en met zesde leerjaar kunnen terecht op de tweede verdieping.

In het eerste leerjaar zijn er twee kleinere klasgroepen, vanaf het tweede leerjaar is er telkens slechts één klasgroep. Afhankelijk van de grootte van elke klasgroep is er één leerkracht of zijn er twee leerkrachten die aan co-teaching doen. Alle klassen zijn recentelijk heringericht tot één grote werkruimte met een apart instructielokaal wat mogelijkheden biedt om met een kleinere groep leerlingen bijkomende instructiemomenten in te plannen of leerinhouden te herhalen.
translate